Kwestionariusz, czyli zbiór pytań w badaniach ankietowych.

Kwestionariusz to zbiór pytań, które są zaprojektowane w sposób celowy i odpowiednio ułożone, aby mogły być zadane badanym osobom. Jeśli chcemy przeprowadzić badania ankietowe, to właśnie odpowiednio przygotowany kwestionariusz może być jednym z kluczowych punktów – nasi ankietowani muszą dobrze zrozumieć, czego chcemy się od nich dowiedzieć, żeby zgodnie ze swoimi przekonaniami przekazać nam wszelkie informacje. Ponadto muszą być chętni, żeby nam te informacje przekazywać. Jak tego dokonać? Czytaj dalej

Mapa myśli przedstawiająca badania ankietowe. Ankieta - klasyfikacja i procedura

Badania ankietowe to temat być może nie do końca statystyczny, ale w wielu przypadkach niezbędny jako narzędzie zbierania informacji. Statystyk, który nie umie przeprowadzić badań ankietowych jest jak dziecko bez zabawek czy ciastko bez cukru.Czytaj dalej