Światowy Dzień Statystyki

World Statistics Day, Światowy Dzień Statystyki

Świętowany raz na 5 lat. Od 20 października 2010. Światowy Dzień Statystyki w 2020 roku jest obchodzony pod hasłem „Connecting the world with data we can trust”. Na polskim logo widnieje napis: „Łączymy dzięki wiarygodnym danym”.

Światowy Dzień Statystyki

O Dniu Statystyki Polskiej już pisałam. Światowy Dzień Statystyki obchodzimy jednak zdecydowanie rzadziej. Tak naprawdę to dopiero po raz trzeci. Pierwszy – w 2010 roku pod hasłem „Celebrating the many achievments of official statistics”. Drugiemu – 5 lat temu – towarzyszyły słowa „Better data, better lives”.

Pomysłodawcą tego święta jest Zgromadzenie Ogólne ONZ. Celem podstawowym było zwrócenie uwagi światowej opinii publicznej na usługi świadczone przez globalny System Informacji Statystycznej. Oprócz tego w tym dniu zwracamy uwagę na dokonania różnych statystyków i ich wkład w opracowanie i udostępnianie danych statystycznych.

Paul Cheung w swoim oświadczeniu na pierwszy Światowy Dzień Statystyki pisał do wszystkich, że z zawodu statystyka mogą być dumni. W końcu to właśnie statystycy regularnie zbierają dane i opracowują tak, żeby mogły korzystać z nich gospodarki, rządy oraz zwykli obywatele.

W tym roku również możemy przeczytać list napisany przez António Guterres, w którym zaprasza wszystkich do obchodów tego święta.

statystyka w Polsce

W Polsce za dostarczanie oficjalnych statystyk odpowiedzialny jest Główny Urząd Statystyczny (GUS) wspierany przez lokalne, wojewódzkie urzędy statystyczne.

A Polski Dzień Statystyki obchodzimy co roku 9 marca – tuż po Dniu Kobiet.


Ponieważ od jakiegoś czasu pracuję dla polskiej statystyki, mając kontakty ze statystykami z innych krajów, to tym bardziej doceniam wszelką współpracę, która pozwala się rozwijać i tworzyć nowe pomysły. Mam nadzieję, że takiej współpracy będzie coraz więcej i będzie coraz bardziej owocna. Światowy Dzień Statystyki zawsze może być dobrym krokiem w tym kierunku.

Natomiast Was, Drodzy Czytelnicy, zapraszam do czytania różnych artykułów na tym blogu i poznawania tajników statystyki. Zapraszam również na facebooka, gdzie pojawiają się zawsze linki do nowych artykułów.

Pozdrawiam serdecznie,

Krystyna Piątkowska

World Statistics Day, Światowy Dzień Statystyki
Światowy Dzień Statystyki